NewUse:

  • tar imot klær og annet som folk ønsker å gi videre for gjenbruk
  • vasker, reparerer eller omgjør til annet salgbart produkt
  • videreselger i vår NewUse-butikk
  • ansetter personer som trenger arbeidstrening
  • tar imot donasjoner fra privatpersoner og næringsliv
  • gir overskudd og donasjoner uavkortet til hjelpeprosjekter
  • gir langsiktig hjelp som gjør folk i stand til å klare seg selv

 

 

I oktober 2016 åpner vi en spennende gjenbruksbutikk i Hikkaduwa. Formålet med dette er å skape inntekter for å etablere en bærekraftig organisasjon. Gjenbruksbutikken vil ha tilknyttet vaskeri, systue og verksted. Her får vi mulighet til å gi arbeid til personer som i dag har vanskelig for å forsørge seg selv. 

I forbrukersamfunnet i den vestlige verden blir mange ting som trengs på Sri Lanka pakket bort eller kastet. Gjenbruksbutikken vil selge klær, leker, elektronikk og annet. Varene vi ikke får solgt i butikken, gir vi til mennesker som har behov for det. I NewUse-butikken vil du også kunne kjøpe flotte resirkulerte produkter laget av personer i arbeidspraksis hos NewUse eller fra andre veldedige organisasjoner.

Overskuddet fra gjenbruksbutikken går uavkortet til våre hjelpeprosjekter. Det kan være støtte til bosted, utdannelse, førerkort, kjøp av kjøretøy, symaskin eller annet som trengs for å forsørge seg selv. Organisasjonen jobber for å ha minimale administrasjonskostnader og alt arbeid fra initiativtakerne er ulønnet.

NewUseSlagord.jpg