NewUse er en hjelpeorganisasjon i Hikkaduw, Sri Lanka. We er en non-profit organisasjon. Vi mottar donasjoner fra Norge og andre land. Vi hjelper mennesker som ikke kan forsørge seg selv. I Hikkaduwa har vi en bruktbutikk som også selger resirkulerte produkter.

NewUse er en veldedighetsorganisasjon som hjelper mennesker i en vanskelig livssituasjon på Sri Lanka. NewUse gjenbruksbutikk i Hikkaduwa gir organisasjonen en inntekt samtidig som vi tar vare på miljøet og har en arena for arbeidspraksis. Vi gir langsiktig hjelp med mål om at mottakerne skal kunne forsørge seg selv.

Nå er vi i gang med en pengeinnsamling for en veldig fattig familie som bor i et skur ved elva. Se filmen under og les mer om det på bloggen vår. Ønsker du å donere penger kan du overføre til nr. #86985 eller søke opp NewUse Forening i Vipps, foreta en engangs betaling eller sette opp fast trekk til NewUse Forening sin bankkonto 1503.85.92952 eller trykke på doner knappen for å betale med kort.  

NewUseSlagord.jpg